top of page

Zásady ochrany osobních údajů

 

11. září, 2021

INFORMAČNÍ POVINNOST SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů tímto, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), informuje Vás, jako subjekt údajů, v souladu s čl. 13 GDPR, o níže uvedených skutečnostech.

 

Správcem osobních údajů je společnost Repromeda s.r.o., IČ: 255 57 246, se sídlem Studentská 812/6, Bohunice, 625 00 Brno, vedená u rejstříkového soudu v Brně, spisová značka C 33118, e-mail: recepce@repromeda.cz, tel: +420 511 158 222 (dále jen „Společnost“). Zástupce správce není ustanoven. Společnost nemá povinnost ustanovit pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

 

V případě, že navštívíte webové stránky Společnosti, pak Společnost zpracovává osobní údaje o Vaší osobě, a to Vaše IT identifikátory, údaje o Vašem chování na webu a informace o tom, jak využíváte webové stránky Společnosti. Tyto údaje Společnost získává prostřednictvím souborů cookies (viz níže).

 

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na právním základě, kterým je Váš souhlas se zpracováním osobních údajů a v případě cookies nezbytně nutných pro zajištění provozu webových stránek, jak jsou specifikovány níže, oprávněný zájem Společnosti, a to za účelem řádného užívání internetových stránek a personalizace obsahu reklam, poskytování funkcí našich internetových stránek a sociálních médií a analýze návštěvnosti těchto internetových stránek.

 

Společnost zpracovává poskytnuté osobní údaje v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

Osobní údaje nejsou předávány do třetí země ani mezinárodní organizaci.

Poskytnuté osobní údaje bude Společnost zpracovávat po nezbytně nutnou dobu, nejdéle však 13 měsíců, počítáno od posledního využití cookies.

 

Společnost Vás tímto informuje, že na základě zpracování osobních údajů máte následující práva:

 • právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, a to v případech, kdy je právním základem zpracování osobních údajů Váš souhlas,

 • právo na přístup k osobním údajům, které o Vás Společnost zpracovává,

 • právo na opravu osobních údajů,

 • právo na výmaz osobních údajů,

 • právo na omezení zpracování osobních údajů,

 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

 • právo na přenositelnost osobních údajů

 

Rovněž máte právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u příslušného dozorového úřadu.

 

PROHLÁŠENÍ O POUŽÍVÁNÍ COOKIES

 

Tyto internetové stránky ukládají v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení“), na Vašem zařízení soubory, obecně nazývané jako cookies.

 

Co jsou soubory cookies

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené internetové stránky pamatují Vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk či obsah nákupního košíku. Následující návštěva internetových stránek tak pro Vás může být snažší a příjemnější. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Druhy souborů cookies

 • Nezbytně nutné: Tyto soubory cookies jsou nezbytné k tomu, abyste se mohli pohybovat po internetových stránkách a používat speciální funkce stránek. Bez těchto zásadních cookies nelze používat některé části internetových stránek.

 • Výkonnostní: Tyto cookies umožňují internetové stránce uložit uživatelské preference, jako například jazykové nastavení. Zajišťují uživateli vylepšené a individuálnější užívání internetové stránky.

 • Funkční: Tyto soubory cookies shromažďují informace o chování uživatele. Tyto informace jsou součástí zpráv, jejichž účelem je zlepšení webových stránek. Všechna nashromážděná data jsou anonymní.

 • Cílené a reklamní cookies: Tyto cookies se používají pro znázornění reklamy, která je relevantní pro uživatele a jeho zájmy. Tyto cookies lze také použít pro uložení a měření efektivity reklamní kampaně, se kterou se zákazník seznámil během návštěvy konkrétních internetových stránek. Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami, mají vlastní zásady ochrany osobních údajů a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

 

Použití souborů cookies

Prostřednictvím souborů cookies o Vás získáváme a zpracováváme informace o tom, jak naši internetovou stránku používáte a o Vaší aktivitě na internetové stránce. Soubory cookies používáme na základě uděleného souhlasu, a to za účelem řádného užívání internetových stránek a dále za účelem personalizace obsahu reklam, poskytování funkcí stránky a sociálních médií a analýze návštěvnosti internetových stránek. Poskytnuté osobní údaje zpracováváme v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Získané osobní údaje prostřednictvím cookies předáváme následujícím zpracovatelům: marketingové agentuře a společnosti poskytující poradenství v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.

 

Souhlas s ukládáním cookies

K používání cookies, kromě nezbytně nutných cookies, je vyžadován Váš souhlas. Používání souborů cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Používáním těchto internetových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

 • Internet Explorer: support.microsoft.com

 • Google Chrome: support.google.com

 • Mozilla Firefox: support.mozilla.org

 • Opera: help.opera.com

 • Safari: support.apple.com

bottom of page